Ponuka certifikovaných kurzov

Kurz podvojného účtovníctva v účtovnom programe OMEGA

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť účtovnú agendu v podvojnom účtovníctve, bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je naučiť účastníkov postupov účtovania v podvojnom účtovníctve od základov a následne ich aplikovať v účtovnom programe OMEGA od KROS, a.s. .
Účastník kurzu je schopný samostatne viesť účtovníctvo, vypočítať daň z príjmov právnických osôb a vykonať účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.
Kurz je vhodný aj pre konateľov menších rodinných  firiem, ktorí chcú mať prehľad o svojej firme, resp. chcú sami robiť účtovníctvo firmy.            


Kurz jednoduchého účtovníctva v účtovnom programe ALFA PLUS

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve, bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je zvládnutie praktických príkladov (účtovanie v peňažnom denníku, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné), výpočet dane z príjmov fyzických osôb a aplikácia jednoduchého účtovníctva na počítači v účtovnom programe ALFA PLUS, od renomovanej firmy KROS, a.s.
Kurz je vhodný pre živnostníkov, ale  aj pre absolventov stredných škôl, ktorí plánujú podnikať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole s ekonomickým zariadením.


Kurz mzdového účtovníctva v účtovnom programe OLYMP

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť mzdovú agendu bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je naučiť sa samostatne viesť mzdovú agendu, vypočítať mzdy, vyplňiť všetky tlačivá potrebné do sociálnej - zdravotnej poisťovne a daňovému úradu. Účastníci kurzu sa naučia aplikovať teoretické vedomosti aj na počítači v účtovnom programe OLYMP, od renomovanej firmy KROS, a.s.

 

Absolventi každého kurzu získajú certifikát.

© 2021 Web Web, v.o.s.
Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation