Kurz jednoduchého účtovníctva v účtovnom programe ALFA PLUS

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve, bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je oboznámiť sa  s účtovnými dokladmi a s nimi súvisiacimi účtovnými prípadmi, zvládnutie praktických príkladov (účtovanie v peňažnom denníku, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné), výpočet dane z príjmov fyzických osôb a aplikácia jednoduchého účtovníctva na počítači v účtovnom programe ALFA PLUS, od renomovanej firmy KROS, a.s.
Kurz je vhodný pre živnostníkov, ale  aj pre absolventov stredných škôl, ktorí plánujú podnikať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole s ekonomickým zariadením.

 Obsah kurzu:

1.  Základné pojmy v jednoduchom účtovníctve 2.  Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
3.  Kniha pohľadávok a kniha záväzkov 4.  Príjmy, výdavky - peňažný denník
5.  Všetko o faktúrach 6.  Dlhodobý majetok
7.  Zásoby 8.  Najčastejšie účtovné prípady v jednoduchom účtovníctve
9.  Daň z príjmov fyzických osôb 10. Účtovná uzávierka v jednoduchom účtovníctve

 

Cena kurzu:            100 €

Cena kurzu zahŕňa študijné materiály a občerstvenie.
Vrámci individuálneho školenia je možné  objednať aj jednotlivé témy zvlášť.  Cena individuálneho školenia  je 10 €/vyučovacia hodina.

 

Účastníci kurzu získajú certifikát.

© 2021 Web Web, v.o.s.
Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation