Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky v účtovnom programe OLYMP

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť mzdovú agendu bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je naučiť sa samostatne viesť mzdovú agendu, vypočítať mzdy, vyplňiť všetky tlačivá potrebné do sociálnej - zdravotnej poisťovne a daňovému úradu. Účastníci kurzu sa naučia aplikovať teoretické vedomosti aj na počítači v účtovnom programe OLYMP, od renomovanej firmy KROS, a.s.

 Obsah kurzu:

1.  Základné pojmy 2.  Hlavný pracovný pomer - pracovná zmluva
3.  Dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru 4.  Evidencia a výpočet miezd
5.  Odvody zamestnanca a zamestnávateľa 6.  Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti
7.  Daňový bonus 8.  Zrážky zo mzdy
9.  Daň z príjmov fyzických osôb - ročné zúčtovanie dane 10. Riešené komplexné príklady

 

Cena kurzu:            130 €

Cena kurzu zahŕňa študijné materiály a občerstvenie.
Vrámci individuálneho školenia je možné  objednať aj jednotlivé témy zvlášť.  Cena individuálneho školenia  je 10 €/vyučovacia hodina.

 

Účastníci kurzu získajú certifikát.

© 2021 Web Web, v.o.s.
Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation